Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”

24 listopada 2016 r. odbędzie się Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych” organizowana przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie – Członka Klastra Lubelska Medycyna oraz Akademię Coachingu i Mentoringu Chrześcijańskiego.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny o szerokim spektrum poruszanych problemów. Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie zarówno nauk społecznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu. Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie.

Zachęcamy do zapoznania się z programem sesji oraz udziału w konferencji – program.