I Lubelskie Forum Turystki Medycznej i Prozdrowotnej

W dniach 18-19 listopada 2016 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbędzie się I Lubelskie Forum Turystki Medycznej i Prozdrowotnej – „Uzdrowiska – faktor rozwoju destynacji regionalnych”.

Pierwszy dzień Forum będzie miał charakter konferencyjny i zostanie zakończony spotkaniem networkingowym. Drugiego dnia organizatorzy zaplanowali zwiedzanie Uzdrowiska Nałęczów i zapoznanie się z proponowanymi usługami zdrowotnymi oraz atrakcjami turystycznymi. Forum będzie miało charakter międzynarodowy – swoją obecność zapowiedzieli członkowie naszego rządu oraz reprezentanci instytucji publicznych z sąsiednich krajów: Czech, Słowacji i Węgier.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele uzdrowisk krajowych oraz zagranicznych,
a także przedstawiciele samorządów, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu marki miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych, jak również realizują strategię rozwoju
w dziedzinach turystyki medycznej i prozdrowotnej. Uczestnikami Forum będą również organizacje turystyczne, przedstawiciele placówek oraz klastrów medycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania oraz udziału w Forum

Formularz zgłoszeniowy