Warsztaty w ramach badań UE nad srebrną gospodarką

W dniu 8 marca 2017 r. w Brukseli odbędą się warsztaty poświęcone badaniu UE na temat srebrnej gospodarki, które mają zostać opublikowane tej wiosny.

Program warsztatów obejmie:

  • Podgląd kluczowych wyników badań, w tym analizy makroekonomicznej europejskiej srebrnej gospodarki;
  • Prezentację 10 przykładów projektów bazujących na srebrnej gospodarce, które zapewniają możliwości wzrostu gospodarczego;
  • Omówienie zaleceń politycznych w celu stymulowania rozwoju srebrnej gospodarki
    w Europie.

Celem warsztatów jest wspieranie europejskiego systemu innowacji mającego sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa przy jednoczesnym uwolnieniu nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Warsztat skierowany jest do wszystkich podmiotów przyszłej srebrnej gospodarki w Europie, w tym UE, krajowych i regionalnych decydentów, liderów branży, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, socjologów i innych naukowców.

Więcej informacji na stronie: ec.europa.eu.