Zaproszenie na szkolenie „HORYZONT 2020 w Twoim komputerze – elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców, beneficjentów, indywidualnych naukowców i przedsiębiorców”

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w szkoleniu „HORYZONT 2020 w Twoim komputerze – elektroniczne źródła informacji oraz bazy danych dla wnioskodawców, beneficjentów, indywidualnych naukowców i przedsiębiorców”.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej znajdowania ważnych informacji, które są niezbędne by móc efektywnie uczestniczyć w programie H2020 np.:
– zasad uczestnictwa w programie,
– aktualnych konkursów,
– ofert współpracy,
– ofert stypendialnych,
– dostępu do baz publikacji naukowych,
– aktualnego stanu wiedzy,
– projektów i ich rezultatów,
– dostępu do infrastruktur badawczych.

Szkolenie odbędzie się 23 lutego 2017 r. (czwartek), w auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (budynek A), ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 – 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są  do 22 lutego 2017 r.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

p. Sylwia Nowak, e-mail:s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
p. Michał Marszałowicz, e-mail:mmarszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: +81 744 50 61 w.118