Powołanie Lidera zespołu ds. Polityki senioralnej w Klastrze Lubelska Medycyna

Realizując zasadę dwuosobowego przewodnictwa w pracach zespołów w Klastrze, Zarząd Klastra Lubelska Medycyna powołał Pana Grzegorz Lubasia – Prezesa Zarządu Eres Medical Sp. z o.o. na drugiego Lidera zespołu zadaniowego Klastra Lubelska Medycyna ds. Polityki Senioralnej.

Pan Grzegorz Lubaś jest Absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo związany jest z rynkiem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji wyposażenia, modernizacji oraz funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, placówek opiekuńczych i medical spa. Jest współorganizatorem licznych konferencji i szkoleń z zakresu rehabilitacji. Do jego zainteresowań należą m. in. polityka senioralna, nowoczesne technologie medyczne, strategie biznesu.

Liderem Zespołu jest również Pan Andrzej Witek – lekarz, menadżer ochrony zdrowia, Prezes Zarządu Grupy CenterMed. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia. Pan Andrzej Witek jest założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Medycyna Polska, oraz klastra medycznego MedCluster.

Więcej o zdaniach zespołu znajdą Państwo na stronach Klastra pod linkiem: http://medycyna.lublin.eu/o-klastrze/zespoly-zadaniowe/