Powołanie Liderów zespołu ds. Technologii Inżynierii Medycznej w Klastrze Lubelska Medycyna

Zarząd Klastra powołał Liderów zespołu zadaniowego Klastra Lubelska Medycyna ds. Technologii inżynierii medycznej, w tym biotechnologii medycznej. Liderami zespołu zostali  Pan Maciej Maniecki reprezentujący obszar biznesu w Klastrze oraz dr hab. n. med. Piotr Waciński reprezentujący w Klastrze obszar nauki.

Pan Maciej Maniecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, specjalność: Technologia Elektronowa. Współzałożycielem firmy Safo oraz jej wieloletnim Prezes Zarządu. Podjął decyzję o wejściu Safo w struktury Asseco Business Solutions i jako Członek Zarządu wprowadził firmę na Giełdę Papierów Wartościowych. Obecnie jest udziałowcem i współzałożycielem 16 spółek z branży informatycznej, psychologicznej, medycznej, medialnej i motoryzacyjnej, zasiadającym w zarządach tych spółek lub pełniącym rolę Doradcy Zarządu. Dodatkowo jest Członkiem Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin ds. współpracy z przedsiębiorcami.

Dr hab. n. med. Piotr Waciński jest pracownikiem naukowym Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zagranicznych towarzystw naukowych: Europejskiego (ESC), EAPCI – Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Interwencyjnych i Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (CCS), SCAI (The Society For Cardiovascular Angiography And Interventions, USA). Ukończył Program Executive Management dla naukowców-innowatorów w Hass School of Business, Berkeley University, California w ramach programu TOP 500. Prowadzi badania nad nanourządzeniami we współpracy z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMM) PAN w Łodzi. Odbył sześcioletnią praktykę zawodową w wiodących ośrodkach na świecie m. in. w Szwajcarii (Klinika Kardiologii Uniwersytetu w Genewie (HCUGE); Holandii i Kanadzie (Montreal Heart Institute, MHI).

 

Więcej o zdaniach zespołu znajdą Państwo na stronach Klastra pod linkiem: http://medycyna.lublin.eu/o-klastrze/zespoly-zadaniowe/