Klaster Lubelska Medycyna na IMTJ Medical Travel Summit 2017

W dniach 24-27 kwietnia 2017 roku przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin:  Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów oraz Marzena Strok-Sadło-Główny Specjalista w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów, członkowie zarządu Klastra Lubelska Medycyna, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji dedykowanej turystyce medycznej IMTJ Medical Travel Summit 2017 zorganizowanej w Opatiji  w Chorwacji. IMTJ Summit jest wydarzeniem, w którym uczestniczą decydenci i eksperci z całego świata zaangażowani w rozwój turystyki medycznej, podmioty świadczące usługi medyczne oraz pośrednicy i kupujący.

Uczestnictwo w konferencji miało na celu promocję oferty Miasta Lublin i Klastra. Było również okazją do poznania aktualnych trendów światowych w turystyce medycznej, zdobycia wiedzy o oczekiwaniach klientów i organizacji procesów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania wartościowych kontaktów. Klaster był prezentowany przez organizatorów konferencji jako kandydat IMTJ Medical Travel Awards 2017 w kategorii: „Health and medical tourism cluster of the year”. Przedstawiciele Klastra odbyli szereg spotkań z firmami funkcjonującymi na rynku turystyki medycznej m.in. innymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Indii, Meksyku, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, przedstawicielami branży ubezpieczeń, w tym obszarze i instytucjami certyfikującymi. Kontakty te zostaną wykorzystane w organizacji wizyt studyjnych do Lublina oraz dalszej pracy nad ofertą Klastra.

Wiedza zdobyta na konferencji zostanie przekazana członkom Klastra Lubelska Medycyna pracującym w zespole ds. turystyki medycznej. Konferencja była również okazją do spotkań i rozmów dotyczących dalszych kierunków współpracy z oficjalnym partnerem Klastra Lubelska Medycyna – Kvarner Health Tourism Cluster z siedzibą w Opatiji, Chorwacja.