Zaproszenie na Spotkanie Klastra Lubelska Medycyna – „Rozwiązania lubelskiego środowiska biznesowego oraz naukowego w zakresie inżynierii materiałowej w medycynie”

W dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Collegium Novum – aula Audytorium Maximum, Aleje Racławickie 1 odbędzie się drugie spotkanie w ramach zespołu zadaniowego ds. inżynierii medycznej, w tym biotechnologii medyczne Klastra. Spotkanie ma na celu prezentację oraz promocję rozwiązań w zakresie inżynierii medycznej o najwyższym poziomie innowacyjności oraz potencjale komercjalizacyjnym, jak również jest okazją do  integracji lubelskiego środowiska biznesowego oraz naukowego.

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z inżynierią materiałową, w tym między innymi biomateriałom, protezom, implantom, inżynierii tkankowej i genetycznej oraz metodom badań biomateriałów i tkanek. Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz zapoznania z programem wystąpień. Pełny opis zadań zespołu ds. inżynierii medycznej w Klastrze oraz sylwetki Liderów zespołu dostępne są na stronie: http://medycyna.lublin.eu/o-klastrze/zespoly-zadaniowe/.

Program spotkania znajduje się tutaj.