Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP”.

W dniu 31 maja 2017 r. w Lublinie odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP”.

Działanie 1.2 PO PW jest kompleksowym doradczym wsparciem przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności. Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 PO PW. Nabór wniosków prowadzony jest do końca czerwca 2017r.

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz udziału w spotkaniu: