Klaster Lubelska Medycyna finalistą IMTJ Medical Travel Summit 2017

IMTJ Summit jest wydarzeniem w którym uczestniczą decydenci z branży zaangażowani w rozwój turystyki medycznej oraz międzynarodowego rynku pacjentów. Poprzednie edycje wydarzenia były zorganizowane w Londynie ( 2015 ) i w Madrycie (2016 ). Podczas IMTJ Summit, z udziałem światowej klasy ekspertów omawiane są zagadnienia istotne dla przyszłego rozwoju branży. Każdego roku, podczas konferencji ogłaszane są wyniki konkursu IMTJ Medical Travel Awards. W 2017 roku jednym z dwóch finalistów konkursu w kategorii  ”Health and Medical tourism cluster of the year” został Klaster Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

Na IMTJ Medical Travel Summit 2017 w Chorwacji, w kwietniu 2017 roku Klaster był reprezentowany przez przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin:  Mariusza Sagana – Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów oraz Marzenę Strok-Sadło-Głównego Specjalistę w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów, którzy pełnią funkcję członków zarządu Klastra. Uczestnictwo w konferencji było okazją do przedstawienia oferty Lublina jako destynacji w turystyce medycznej przyjazdowej, poznania aktualnych trendów światowych w turystyce medycznej, zdobycia wiedzy o oczekiwaniach klientów i organizacji wysokiej jakości procesów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania wartościowych kontaktów. Przedstawiciele Klastra odbyli szereg spotkań z firmami funkcjonującymi na rynku turystyki medycznej między innymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Indii, Meksyku, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, przedstawicielami branży ubezpieczeń i instytucjami certyfikującymi. Kontakty te zostaną wykorzystane w organizacji wizyt studyjnych do Lublina oraz dalszej pracy nad ofertą Klastra.

Więcej informacji o konkursie: http://awards.imtj.com/results/