Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W dniu 20 czerwca 2017 r. w Lublinie odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Podczas spotkań zostaną omówione następujące kwestie:
– na jaki rozwój usług można uzyskać wsparcie finansowe,
– jak należy przygotować się do złożenia wniosku,
– kiedy rozpoczynają się nabory do poszczególnych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz udziału w spotkaniu: