Klaster Lubelska Medycyna nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest ogólnopolskim wyróżnieniem, które pozwala docenić najbardziej innowacyjne projekty realizowane przy udziale środków z programów unijnych. Nagrodzonymi mogą zostać polskie placówki naukowe, instytucje i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz samorządy, podległe im spółki, a także prywatne i państwowe firmy przyczyniające się swoimi nowatorskimi działaniami i inwestycjami do zrównoważonego rozwoju Polski.

Organizatorem programu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem Programu jest popularyzowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:
– realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych
– realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki.
– dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej
– działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.