Lubelski patent na wynalazek do zastosowania w leczeniu raka płuc efektem współpracy Członków Klastra Lubelska Medycyna

Lubelscy naukowcy przekonali się, że dżdżownice mogą być prawdziwą kopalnią leków. Odkryty – przez naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – kompleks TRIS peptydowy, wyizolowany ze związków wytwarzanych przez szczep bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania na raka szyjki macicy, działa efektywnie w 40%, nie atakując przy tym komórek prawidłowych w warunkach laboratoryjnych. Został on już opatentowany. W przypadku innych nowotworów zanotowano niszczenie komórek raka jajnika aż w 95%, zaś raka piersi w 40%.

Kolejne zastosowanie wyizolowanego szczepu stało się przedmiotem najnowszego patentu zespołu naukowego badaczy z UMCS i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wspólnie opracowali  preparat z płynu celomatycznego dżdżownicy Denrobaena veneta, który niszczy w badaniach in vitro komórki raka płuc A549 w 75-80%. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc”.

Płyn po odpowiedniej obróbce termicznej wykazuje efektywne działanie uszkadzające w stosunku do komórek nowotworowych, a jednocześnie nie działa cytotoksycznie na prawidłowe nabłonkowe komórki oskrzeli oraz komórki fibroblastów skóry ludzkiej. Komórki nowotworowe wykazywały ograniczoną proliferację oraz ginęły w wyniku programowanej śmierci komórek – apoptozy. Przy zastosowaniu wielu technik mikroskopowych oraz badań molekularnych potwierdzono cytotoksyczne działanie badanego preparatu na poziomie in vitro.

Wstępnie został scharakteryzowany skład chemiczny badanego preparatu, a obecnie trwają dalsze prace nad określeniem struktury związków wchodzących w jego skład.

Gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy!

 

 

 

 

Źródła:

M. Karwowski, W naukowym tyglu. Lubelskie innowacje badawcze, Lublin 2017, s. 31.
A. Adamska, Patent na wynalazek do zastosowania w leczeniu raka płuc, http://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,patent-na-wyznalazek-do-zastosowania-w-leczeniu-raka-pluc,54617.chtm.