Zaproszenie na warsztaty „HORYZONT 2020 – ABC uczestnika programu”

Zbliża się termin ogłoszenia przez Komisję Europejską nowych konkursów dla programu HORYZONT 2020. Zostaną one opublikowane wraz z Programem Pracy na lata 2018-2020. By móc aktywnie i z sukcesem wziąć udział w zapowiadanych konkursach ważne jest poznanie zarówno głównych obszarów badawczych, zasad uczestnictwa w konkursach programu H2020 jak i sposobu wnioskowania o granty. Mając na uwadze chęć zainteresowania europejskimi programami badawczymi szerszego grona naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „HORYZONT 2020 – ABC uczestnika programu”.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób, które zainteresowane są uzyskaniem dofinansowania z programu HORYZONT 2020. Szczególnie zapraszamy osoby, które do tej pory nie brały udziału w europejskich programach badawczych. Chcemy, by te wiadomości pomogły Państwu przede wszystkim zaangażować się w przygotowanie własnych wniosków projektowych.

Spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. (środa), w auli Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (budynek A), ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 – 13:00.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października 2017 r. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:
• p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
• p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118.