Spotkanie Klastrów w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym

W dniu 11 października 2017 roku w Puławski Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie klastrów między innymi z branży medycznej, ekoenergetycznej, metalowej oraz edukacyjnej. Uczestnikami spotkania były następujące klastry: Wschodni Klaster Obróbki Metali, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Digital Knowledge Cluster, Klaster BioTechMed Mazovia, Radomski Klaster Metalowy, Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Wschodni Klaster Innowacji. Reprezentanci klastrów zaprezentowali obszary aktywności klastrów, omówili realizowane projekty oraz oczekiwania dotyczące potencjalnej współpracy.

Gospodarzem spotkania był Pan Tomasz Szymajda – Prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz członek Rady Klastra Lubelska Medycyna. Pomimo dużego zróżnicowania klastrów uczestniczących w spotkaniu, udało się omówić istotne kwestie współpracy międzysektorowej. Uczestnicy zapoznali się także z ofertą oraz potencjałem Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego, a także możliwościami nawiązania współpracy.