Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski – Osobowość Klaster Lubelska Medycyna – laureatem prestiżowej nagrody „Złotego Hipolita”

Statuetkę „Złotego Hipolita” otrzymują osoby, które trwale zapisały się w świadomości społecznej poprzez propagowanie postaw patriotycznych oraz pracę na rzecz rozwoju kraju.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności – lekarz, neurochirurg. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, najlepszej Kliniki Neurochirurgii w Polsce w trzech kolejnych rankingach Newsweek‘a. Członek Senatu UM. Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurochirurgii. Prezes PAN – Oddział w Lublinie, Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek wielu komitetów i komisji PAN. Członek Światowej Akademii Neurochirurgicznej, Niemieckiej Akademii Neurochirurgów, Tureckiej Akademii Neurochirurgów, Krymskiej Akademii Nauk.

Dotychczas wyróżniono 129 osobistości – reprezentantów rozmaitych środowisk opiniotwórczych, świata kultury, nauki, biznesu i duchowieństwa.

Gratulujemy!

 

Więcej o otrzymanej nagrodzie na stronie: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,22611811,zloty-hipolit-dla-profesora-tomasza-trojanowskiego.html