IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology” w Lublinie

W dniach 23-24 listopada 2017 r. odbyła się w Lublinie IV Międzynarodowa Konferencja „Advances in Surgical Oncology”. Tym razem przedmiotem obrad naukowych była chirurgia cytoredukcyjna (ang. cytoreductive surgery; CRS) i chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; HIPEC), tj. metoda stosowana w leczeniu chorych na nowotwory powierzchni otrzewnej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Wojciech Polkowski, a Komitetu Organizacyjnego – dr Jerzy Mielko, pracownicy Katedry Onkologii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Patronat Honorowy nad konferencja objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Prezydent miasta Lublina, który w br. obchodzi Jubileusz 700-lecia uzyskania praw miejskich, a także Klaster Lubelska Medycyna. Patronat naukowy nad konferencją objęły Polskie (PTChO) oraz Europejskie (ESSO) Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Do Lublina przybyli goście zagraniczni z renomowanych ośrodków zagranicznych: Olivier Glehen (Francja), Santiago Gonzalez-Moreno (Hiszpania, Prezydent ESSO), Daniele Marrelli (Włochy), G. Johan A. Offerhaus (Holandia), Hubert Leebman (Niemcy), Beate Rau (Niemcy) i Roman Yarema (Lwów).

Tematyka konferencji obejmowała: diagnostykę obrazową przerzutów otrzewnowych, cytologiczną i molekularną ocenę płynu otrzewnowego, dowody naukowe przemawiające za CRS i HIPEC w leczeniu nowotworów powierzchni otrzewnej, kompleksowe leczenie przerzutów otrzewnowych z raka żołądka, profilaktyczne (proaktywne) leczenie śródotrzewnowe raka żołądka, przerzuty do jajników z nowotworów układu pokarmowego (guzy Krukenberg), a także innowacje i przyszłość leczenia dootrzewnowego.

Prof. Johan Offerhaus, Doctor Honoris Causa UM w Lublinie, przedstawił wykład specjalny pt. What molecular sub-types of gastric cancer have potential for peritoneal dissemination? Prof. Olivier Glehen, przewodniczący RENAPE (French Network on rare peritoneal disease) oraz BIG-RENAPE (National Clinic-Biological Database on Digestive Peritoneal Carcinomatosis) przedstawił zasady profilaktycznej terapii dootrzewnowej u chorych na raka żołądka. Wyniki skojarzonego leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego i rozsianego w otrzewnej raka żołądka przedstawił doc. Roman Yarema z Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego.

Owocem obrad było powołanie Polskiej Grupy PSOGI (Peritoneal Surface Oncology Group International) spośród 8 ośrodków aktywnie zajmujących się leczeniem CRS&HIPEC.

W czasie konferencji omawiane były problemy w diagnostyce i leczeniu chorych na pierwotne nowotwory powierzchni otrzewnej oraz chorych na raka jelita grubego, raka jajnika oraz raka żołądka z przerzutami do otrzewnej. Poruszane były praktyczne aspekty laparoskopii diagnostycznej, diagnostyki molekularnej, chemioterapii dootrzewnowej, okołooperacyjnej terapii systemowej oraz chirurgii cytoredukcyjnej.

W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników z kraju i zagranicy. Specjaliści z wielu ośrodków europejskich (m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Ukrainy) mieli okazję wymiany doświadczeń i zapoznania się z polskim punktem widzenia i technikami leczenia. W listopadzie bieżącego roku minie 7 lat od wykonania w lubelskiej Klinice Chirurgii Onkologicznej pierwszej operacji cytoredukcyjnej z zastosowaniem chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii. Od tego czasu społeczność medyczna miała możliwość sprawdzenia skuteczności innowacyjnych metod leczenia nowotworów powierzchni otrzewnej, które dotychczas były leczone jedynie paliatywnie. Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie dysponuję obecnie największym doświadczeniem w kraju, z liczbą blisko 200 wykonanych operacji CRS+HIPEC.

Konferencja została włączona przez władze miasta w program obchodów 700-lecia Lublina. Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk uhonorował Przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji prof. dr. hab. Wojciech Polkowskiego Medalem 700-lecia Lublina.

Autorzy:

Dr med. Jerzy Mielko
Lek. med. Karol Rawicz-Pruszyński
Prof. dr hab. Wojciech Polkowski