Współpraca środowiska Klastra Lubelska Medycyna w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji

W dniach 6-10 listopada 2017 r. w Lublinie odbyła się pierwsza edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji. Wydarzenie było kolejną okazją do wspólnej debaty na temat możliwość zwiększenia efektywności współpracy w regionie, rozwoju współpracy z innymi regionami oraz współpracy międzynarodowej. Organizatorami Lubelskiego Tygodnia Innowacji były Lubelskie Centrum Konferencyjne i Samorząd Województwa Lubelskiego.

Mając na uwadze współpracę w ramach Klastra Lubelska Medycyna, Biuro Klastra aktywnie włączyło się w prace nad przygotowaniem agendy spotkania poświęconego „Innowacjom w medycynie”, które odbyło się 9 listopada 2017 r.

Dzień ten dedykowany był nowym technologiom w medycynie, a przede wszystkim robotyce medycznej i telemedycynie oraz fotonice. Konferencja była znakomitą okazją do spotkania, osobistego poznania się i nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany poglądów i doświadczeń.

W tym dniu zaprezentowali się eksperci z zagranicy, ale przede wszystkim nasi przedsiębiorcy inwestujący w nowe technologie oraz przedstawiciele świata nauki, współpracujący z Klastrem.
W czasie konferencji swoje rozwiązania zaprezentowali między innymi R-Soft Studio Sp. z o.o, SDS Optic, Accrea Engineering Poland, dr Paweł Mergo, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak.

Agenda spotkania: ETI_program_9.11.2017