Drugie spotkanie potencjalnych interesariuszy w ramach projektu ELISE

24 października 2017r. pracownik Biura Klastra Lubelska Medycyna wziął udział w kolejnym potkaniu w ramach realizacji międzynarodowego projektu ELISE (Interreg Europa). Celem projektu ELISE jest ulepszenie polityki publicznej wspierającej innowacyjne zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie, z wyróżnieniem takich obszarów jak: biotechnologia, sprzęt medyczny oraz produkty farmaceutyczne.
Pracownicy Biura Klastra Lubelska Medycyna dołączyli do Członków Regionalnej Grupy Interesariuszy i jako osoby zaangażowane w prace tej Grupy mają za zadanie z jednej strony informować środowisko, z którym współpracują o postępach projektu, efektach poszczególnych etapów i uzyskanej nowej wiedzy, a z drugiej być rzecznikiem swojego środowiska i poprzez aktywną dyskusję podczas spotkań RGI zgłaszać sugestie i rekomendacje. Aktywna współpraca w RGI bezpośrednio wpływa na ostateczny kształt Regionalnego Planu Działań na rzecz ustanowienia ekosystemu nauk o życiu.

Realizacja programu ELISE jest jednym z działań Województwa Lubelskiego mających na celu realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego do 2020r.

Więcej informacji o spotkaniach w ramach projektu ELISE na stronach:

http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/161-spotkanie-interesariuszy-projektu-elise-inetrreg-europa-europejski-ekosystem-life-science,

http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/190-regionalne-spotkanie-potencjalnych-interesariuszy-w-ramach-realizacji-miedzynarodowego-projektu-elise

https://www.interregeurope.eu/elise/