Zaproszenie na konferencję naukowa „Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej”

W dniu 12 grudnia 2017r. w siedzibie Uniwersytetu Medyczny w Lublinie – Koordynatora Klastra Lubelska Medycyna (Al. Racławickie 1, aula Audytorium Maximum) –  odbędzie się konferencja naukowa „Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej”, współorganizowana jest przez Biuro Klastra Lubelska Medycyna oraz dr Sławomira Sołtysa – pracownika Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Planowane wydarzenie będzie kolejnym spotkaniem Klastra Lubelska Medycyna, odbywającym się w ramach zespołu zadaniowego ds. Inżynierii medycznych, w tym biotechnologii medycznej w Klastrze. Tematem przewodnim najbliższej konferencji będzie żywność funkcjonalna i potencjał lubelskiego środowiska w tym zakresie. Podczas spotkania zostaną przedstawione rozwiązania, nad którymi pracują lubelscy naukowy oraz przedsiębiorcy. Konferencja będą również okazją do budowania wspólnej wiedzy w Klastrze o kompetencjach, doświadczeniach i planach rozwojowych poszczególnych partnerów. Dodatkowo, za pośrednictwem transmisji online, udział w spotkaniu weźmie przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, który przedstawi obszar działalności Uniwersytetu.

W czasie spotkania zostaną również przedstawione założenia programu ProVaHealth (Walidacja produktów w zdrowiu) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg BSR (Kraje Morze Bałtyckiego), którego Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, została partnerem. Celem projektu jest m.in wypracowanie modelu biznesowego Lublina i województwa lubelskiego (środowiska Klastra Lubelska Medycyna) jako „żywego laboratorium”, czyli środowiska, w którym mogą być testowane/rozwijane innowacje w medycynie i zdrowiu. Nasze „żywe laboratorium” (Living Lab), będzie promowane w ramach projektu przez sieć Scan Balt oraz Europejską Sieć Żywych Laboratoriów (ENOLL).

Wierzymy, że najbliższe spotkanie będzie kolejnym elementem wpływających na rozwój badań i przedsięwzięć biznesowych związanych z obszarem żywności funkcjonalnej w Lublinie i województwie lubelskim, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji.

Załącznik: Program spotkania