Zaproszenie na szkolenie „Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE”

W dniu 14 grudnia 2017r. (czwartek), w sali B212 (budynek B, II piętro) w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, odbędzie się spotkanie informacyjno-warsztatowe pt. „Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE”. Wydarzenie organizowane jest przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie. Celem szkolenia będzie przekazanie niezbędnych informacji dotyczących udziału w nowo otwartym konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także zapoznanie z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania i złożenia wniosku projektowego.

Projekty RISE mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych. Wysoko ceniona jest inter-i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim. Dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, jak i pracowników działów badawczo-rozwojowych firm tworzących i wdrażających nowe technologie, przedsiębiorców i przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, natomiast obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:  www.rpklublin.pl/szkolenia.

Zachęcamy do udziału w warsztatach.