Klaster Lubelska Medycyna i Business Link Lublin podpisali porozumienie o współpracy

Mając na uwadze wspólne cele w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań zwiększających konkurencyjność i innowacyjność poprzez łączenie kompetencji środowiska, jak również potrzebę działania na rzecz podnoszenia kompetencji biznesowych środowiska akademickiego i medycznego, Business Link Lublin oraz Klaster Lubelska Medycyna podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie zakłada między innymi:

– rozpoznawanie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy podmiotami z lubelskiej branży medycznej oraz ogólnopolską siecią Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,
– wzajemne informowanie się o przedsięwzięciach, szkoleniach i konferencjach, istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości, odbywających się w Polsce i w regionach, w których Klaster i AIP prowadzą swoją działalność;
– wzajemną promocję realizowanych przez AIP i Klaster projektów oraz przedsięwzięć, kierowanych do lubelskiego środowiska biznesowego oraz medycznego.

 

Więcej o  Business Link Lublin i jego ofercie na stronie: http://blpoland.com/lublin/