Klaster Lubelska Medycyna na konferencji „Turystyka medyczna-szansą na poprawę efektywności dla wielu gospodarek świata”

W dniu 5 grudnia 2017 r. przedstawiciel Klastra Lubelska Medycyna wziął udział w konferencji „Turystyka medyczna-szansą na poprawę efektywności dla wielu gospodarek świata” organizowaną przez Fundację na rzecz Historii i Wsparcia Biznesu im. Kordiana Tarasiewicza w Warszawie.  Celem konferencji była prezentacja poglądów, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich zainteresowanych rozwojem turystyki zarówno na ternach Polski, jak i poza jej granicami.

Prezentacja Klastra dotycząca naszych dobrych praktyk była jedną z dwóch prezentacji uroczystego otwarcia Konferencji. Po raz pierwszy oficjalnie prezentowaliśmy również Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej (http://www.medicaltourismpoland.eu/pl) jako wspólny projekt eksportowy członków Klastra Lubelska Medycyna.

Wydarzenie było znakomitą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki medycznej przyjazdowej do Polski.