Drugie spotkanie w ramach projektu InnoTest w Klastrze Lubelska Medycyna

12 stycznia 2018 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu InnoTest realizowanego przez Klaster Lubelska Medycyna. Celem projektu InnoTest jest budowanie wspólnej wiedzy środowiska z zakresu innowacji w medycynie i zdrowiu z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i prawnych ich wdrożeń w praktyce medycznej.

Spotkanie odbyło się  w siedzibie firmy Blue Fox Sp. z o.o. – Członka Klastra – i było okazją do zapoznania się z opracowanym przez firmę procesem zaawansowanej weryfikacji konceptów, produktów i komunikacji marketingowej prowadzonej w oparciu o badania biometryczne tj. mierzące prawdziwe, niesterowne reakcje konsumenta na poziomie układu nerwowego (EEG, eyetracking, facial expression, GSR).

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy biura oraz przedstawiciele członków Klastra. Mając na uwadze rozwijającą się specjalizację Klastra w obszarze żywności funkcjonalnej, omówiliśmy wspólnie produkt „Kropla zdrowia”, który jest efektem projektu „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych” realizowanego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Unię Europejską i Rzeczpospolitą Polską w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 1: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.