Spotkanie projektowe „Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej”

W dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Uniwersytetu Medyczny w Lublinie (Al. Racławickie 1) odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach realizowanego przez Gminę Lublin, jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna, projektu „ProVaHealth – Walidacja produktów w zdrowiu”. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tematem przewodnim konferencji była żywność funkcjonalna i potencjał lubelskiego środowiska w tym zakresie. W czasie spotkania mieliśmy okazję zdobyć wiedzę i wysłuchać interesujących prelekcji dotyczących między innymi ekologicznych surowców, ekstrakcji substancji aktywnych i analizy ich aktywności biologicznej, standaryzacji oraz projektowania produktu, technologii produkcji, aż po badania biometryczne produktu z udziałem użytkownika końcowego. Prelegenci reprezentowali lubelskie uczelnie i uniwersytety oraz ośrodki naukowe takie jak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Podczas spotkania zostały przedstawione rozwiązania, nad którymi pracują lubelscy naukowy oraz przedsiębiorcy, w tym między innymi zastosowanie transtoryny w suplementach diety, czy żywności funkcjonalnej, wykorzystanie substancji bioaktywnych jako składnik opakowań funkcjonalnych, czy też zastosowania ekstraktów roślinnych do produkcji farmaceutyków, suplementów diety, żywności funkcjonalnej oraz kosmetyków. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z ofertą Członków Klastra między innymi firmy AmerPharma, czy podmiotów rozpoczynających współpracę z Klastrem – Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”.

Przekonanie, że żywność funkcjonalna powinna stać się naszą regionalną specjalizacją zostało wzmocnione przez badania socjologiczne przeprowadzone przez Pana dr Błażeja Dyczewskiego – pracownika Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedziba w Lublinie – które potwierdziły rosnące zainteresowanie żywnością funkcjonalną, również na najbliższym nam rynku, bo wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

Jeszcze raz dziękujemy za udział w spotkaniu naszym prelegentom oraz uczestnikom konferencji. Jesteśmy przekonani, że konferencją zainaugurowaliśmy kolejny niezwykle obiecujący obszar współpracy Członków Klastra. Współpracy, który pozwoli na zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów żywnościowych ale również kosmetyków z marką „lubelskie”.

Wybrane prezentacje do pobrania:

1. Ekologiczne produkty z Lubelszczyzny na rynku żywności funkcjonalnej

2. Ekstrakcja nadkrytyczna surowców roślinnych

3. Neuro Judge – testowanie produktów

4. Substancje bioaktywne grzybów jako potencjalne składniki opakowań funkcjonalnych

5. Transtoryna – propozycja zastosowania

6. Żywność ekologiczna – najlepsza żywność funkcjonalna

7. Żywność funkcjonalna – wiedza, kompetencje doświadczenie

8. Żywność funkcjonalna w opinii mieszkańców woj. lubelskiego

 

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach ProVaHealth (Walidacja produktów w zdrowiu) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg BSR (Kraje Morze Bałtyckiego), którego Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, została partnerem. Celem projektu jest m.in wypracowanie modelu biznesowego Lublina i województwa lubelskiego (środowiska Klastra Lubelska Medycyna) jako „żywego laboratorium”, czyli środowiska, w którym mogą być testowane/rozwijane innowacje w medycynie i zdrowiu. Nasze „żywe laboratorium” (Living Lab), będzie promowane w ramach projektu przez sieć Scan Balt oraz Europejską Sieć Żywych Laboratoriów (ENOLL).