Trzecie spotkanie w ramach projektu InnoTest w Klastrze Lubelska Medycyna

17 stycznia 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach realizowanego przez Klaster Lubelska Medycyna projektu InnoTest, którego celem jest budowanie wspólnej wiedzy środowiska z zakresu innowacji w medycynie i zdrowiu z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i prawnych ich wdrożeń w praktyce medycznej.

Spotkanie w ramach projektu InnoTest było kontynuacją rozmów biznesowych rozpoczętych w czasie spotkania projektowego „Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej”, które odbyło się 12 grudnia 2017 r.