Spotkanie zespołu ds. medycyny weterynaryjnej w Klastrze Lubelska Medycyna

Drugie już z cyklu spotkanie zespołu ds. medycyny weterynaryjnej w Klastrze Lubelska Medycyna odbyło się w dniu 24 stycznia  2018 roku.

Uczestnikom spotkania przedstawiono informację o projekcie ProVaHealth realizowanym w ramach programu Baltic Sea Region 2014-2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pracach nad aktualizacją strategii Klastra w tym strategii internacjonalizacji i marketingu, oraz możliwości wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych w finansowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

Pani Wioletta Ostrowska – broker innowacji Centrum Transferu Wiedzy  i Technologii UMCS, omówiła nowe rozwiązanie w zakresie „Preparatów roślinnych do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności”.

Jednym z kluczowych tematów była również kwestia bazy informacji o zakresie oferty lubelskiej medycyny weterynaryjnej i podmiotów działających w tym obszarze.