Zaproszenie do udziału w wywiadach w ramach projektu ProVaHealth dotyczących komercjalizacji innowacji

Urząd Miasta Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizuje projekt ProVaHealth, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego. Realizacja projektu ma przyczynić się do usunięcia barier w zakresie wdrażania innowacji na rynek, oraz ułatwić dostęp do rynku małym i średnim firmom z obszaru zdrowia. Celem głównym projektu jest stworzenie ponadnarodowej sieci Żywych Laboratoriów w Rejonie Morza Bałtyckiego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm z tego regionu, dzięki stworzeniu możliwości testowania produktów i usług z obszaru zdrowia w warunkach rzeczywistych, w środowisku międzynarodowym, w 14 wyspecjalizowanych Żywych Laboratoriach.

W tym celu, partnerzy projektu przeprowadzą wywiady z 80 firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Regionie Morza Bałtyckiego, mające na celu poznanie ich potrzeb i oczekiwań związanych z korzystaniem z usług Żywych Laboratoriów, w szczególności potrzeby w zakresie testowania i ewaluacji produktów lub usług z obszaru zdrowia w środowisku międzynarodowym, które zwiększyło by efektywności procesu komercjalizacji.

Więcej informacji o projekcie i prowadzonych w ramach projektu wywiadach znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Załącznik: Zaproszenie do udziału w wywiadach dotyczących komercjalizacji innowacji w ramach projektu ProVaHealth

W celu ustalenia daty wywiadu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy
o kontakt z Panią Iwoną Urban: tel. 081 466 25 25 lub e-mail: iurban@lublin.eu do dnia 2 marca 2018 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: scanbalt.org/livinglabs/.