Drugie spotkanie projektowe w ramach projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health”

W dniach 7-8 lutego 2018 r. w Gliwicach odbyło się drugie spotkanie projektowe w ramach  projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health”. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Biura Klastra Lubelska Medycyna reprezentując tym samym Gminę Lublin – Partnera Projektu.

W czasie spotkania partnerzy z Danii (CoLab Denmark) oraz Finlandii (The South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk) zaprezentowali dobre praktyki dotyczące współpracy z sektorem MŚP. W ramach wizyty w dniu 8 lutego 2018 r. mieliśmy okazję odwiedzić Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będące jednym z 14 Żywych laboratoriów zaangażowanych w realizację projektu ProVaHealth.

Zjazd w Gliwicach był także okazją do rozmów partnerskich oraz omówienia dalszych prac w poszczególnych pakietach roboczych.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Całkowity budżet projektu wynosi 3.022.842 €. Partnerami projektu jest 18 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego, w tym Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna. Więcej informacji o projekcie i aktywnościach z nim związanych znajdą Państwo pod linkiem: http://scanbalt.org/livinglabs/