Misja przedstawicieli ukraińskich mediów w Lublinie

W dniach 12-16 lutego 2018 r. Klaster Lubelska Medycyna gościł dziennikarzy oraz przedstawicieli ukraińskich mediów. Misja zrealizowana została w ramach programu promocji usług prozdrowotnych w ramach poddziałania 3.3.2 POIR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki- Brand, przez Polską Organizację Turystyczną.

Uczestnicy misji reprezentowali wydawnictwa branżowe, ogólnokrajowe, w tym radio, telewizję czy media elektroniczne. Efektem misji, oprócz nawiązania kontaktów przedsiębiorców z dziennikarzami, będzie artykuł prasowy, radiowy bądź też film promocyjny (zamieszczony w mediach lub na portalach społecznościowych).

W czasie wizyty dziennikarze odbyli wizyty studyjne w lubelskich placówkach medycznych, należących do Klastra Lubelska Medycyna oraz zapoznali się z dotychczasową działalnością Klastra Lubelska Medycyna. Wśród odwiedzonych placówek medycznych znalazły się prywatny szpital ŻagielMed, Centrum Medyczne Luxmed oraz PROSKINCLINIC – Klinika Depilacji Laserowej i Kosmetologii Profesjonalnej.

Drugi dzień wizyty dziennikarzy z Ukrainy poświęcony był zagadnieniom ochrony zdrowia w Polsce i ofercie turystycznej naszego Miasta i województwa. W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie rozmawialiśmy o nowych technologiach w medycynie. Między innymi w kardiologii, radiologii, neurochirurgii, natomiast w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie. z dużym zainteresowaniem spotkały się rozwiązania telemedyczne, które testujemy w okulistyce. Po południu odbyło się spotkanie w Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, po którym goście skorzystali z możliwości zwiedzanie Lublina. Goście poznali także między innymi historię lubelskich browarów (Perła-Browary Lubelskie S.A.) jako znakomity przykład zagospodarowania obiektów poprzemysłowych.

Ostatni dzień wizyty nasi goście spędzi w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. poznając jego potencjał – jedyne jedno-profilowe sanatorium kardiologiczne w Polsce – oraz wieloletnią tradycję tego miejsca.