Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018

Miasto Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, zaprasza przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane rozwojem turystyki medycznej przyjazdowej w Europie Wschodniej do uczestnictwa w konferencji „Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018”, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Lublinie.

W konferencji weźmie udział 250 uczestników z ponad 25 państw, około 30 panelistów – ekspertów turystyki medycznej, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, klastrów
i stowarzyszeń w turystce medycznej, ponad 20 pośredników rozpoznawalnych na rynku turystyki medycznej , ponad 20 przedstawicieli regionalnych, krajowych i międzynarodowych mediów, około 150 podmiotów z Polski i Europy Wschodniej świadczących usługi w zakresie zdrowia, medycyny i wellness.

Konferencji towarzyszyć będą spotkania B2B, ekspozycje przygotowane przez partnerów konferencji, indywidualne spotkania. Daje także wszystkim uczestnikom możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną Lublina i regionu.

Podczas konferencji omówione zostaną aktualne trendy na świecie oraz wyzwania i potencjał rynku turystyki medycznej w Europie Wschodniej. Opiekunowie turystyki medycznej podzielą się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami wobec partnerów z branży. Przedstawiciele administracji publicznej będą rozmawiać o przychodzącej turystyce medycznej w strategii rozwoju gospodarczego ich regionów i krajów. Klastry i stowarzyszenia opracują przyszłe działania, które mogą poprawić jakość procesów w opiece zdrowotnej i przychodzącej turystyce medycznej. Rosnące znaczenie innowacji i technologii w branży będzie kolejnym głównym tematem konferencji.

Konferencja w całości będzie prowadzona w języku angielskim i tłumaczona symultanicznie na język polski.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc jest ograniczona.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://hmts.lublin.eu/.

 

Dane organizacyjne:

Wydarzenie: Health and Medical Tourism Summit – Eastern Europe 2018

Data: 12/06/2018

Miejsce: Lublin Conference Centre, Poland

Tel: +48 (81) 466 25 05 or +48 695 877 018

Email: marzena.sadlo@lublin.eu

Strona internetowa: https://hmts.lublin.eu/