Klaster Lubelska Medycyna patronem XI Majówki z Fizjoterapią

Klaster Lubelska Medycyna objął patronatem kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Majówka z fizjoterapią” realizowanej pod hasłem Fizjoterapia w XXI wieku. Wydarzenie organizowane jest przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz Zakład Balneoterapii Uniwersytet Medyczny w Lublinie już po raz jedenasty. Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 roku w Auli budynku Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4. Na 18 maja 2018 roku przewidziane są także bloki warsztatów.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na stronie internetowej: http://www.sknf.umlub.pl/?q=XIMzF oraz udziału w konferencji.