W Lublinie powstaje obliczeniowe Centrum Badawczo-Rozwojowe

Firma Copernicus Computing Sp. z o.o. – Członek Klastra Lubelska Medycyna – uzyskał wysokie dofinansowanie (13 126 560,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie w Lublinie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z mobilną komorą kolokacyjna i superkomputerem o mocy obliczeniowej 0,5 Petaflopsa, w całości opartej o CPU, z możliwością łączenia z pozostałymi klastrami obliczeniowymi. Centrum B+R realizować będzie prace badawcze w zakresie optymalizacji procesu generowania obrazów 3D, w tym prace nad własnym silnikiem renderującym wykorzystującym moc obliczeniową CPU i GPU.

Będzie to najnowocześniejsze laboratorium informatyczne w województwie Lubelskim, a nawet w Polsce południowo-wschodniej. Przy użyciu infrastruktury tworzonego Centrum B+R można prowadzić badania z nieomal każdej dziedziny wiedzy. Start projektu (uruchomienie pierwszych procedur przetargowych) przewidziany jest na czerwiec 2018 r..

Gratulujemy!