Zaproszenie na bezpłatne szkolenie nt. Zarządzania w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. Zarządzania w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji, które organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Członka Klastra Lubelska Medycyna.

Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne całodniowe szkolenie na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie innowacjami, a także uzyskają możliwość uczestnictwa w fazie pilotażowej w ramach projektu ROSIE.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. w Lublinie w siedzibie UMWL, ul. Grottgera 4 sala konferencyjna III p. Uczestnik naboru jest zobowiązany do złożenia Zgłoszenia oraz Deklaracji Pomocy Publicznej do dnia 8 czerwca 2018 r. osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
ul. Grottgera 4
20-029 Lublin

Adres e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl
Tel. 81 537 16 21

Bądź jednym z 35 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak i być bardziej konkurencyjną wobec innych firm działających na rynku!

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/wez-udzial-w-bezplatnym-szkoleniu-nt-zarzadzanie-w-zakresie-odpowiedzialnych-innowacji

Zachęcamy do udziału!