Studenci Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w ramach staży i praktyk wspierają działania Klastra Lubelska Medycyna

W ciągu ostatnich dwóch lat łącznie ponad 60 studentów odbyło praktyki i staże w Urzędzie Miasta w Lublinie w Klastrze Lubelska Medycyna. Był to efekt współpracy Klastra z Katedrą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowaną przez Panią Profesor Teresę Kulik, przy bezpośrednim zaangażowaniu Pani Profesor Anny Pacian, oraz z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierowanym przez Pana Profesora Jarosława Krajkę, przy aktywnej współpracy z Panem Doktorem Rafałem Augustynem.

Studenci między innymi włączyli się w przygotowania do Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018, wspierając biuro Klastra w przygotowaniu merytorycznym tej międzynarodowej konferencji. Grupa 20 studentów Zakładu Lingwistyki Stosowanej pod opieką Pana Doktora Rafała Augustyna, uczestnicząc w spotkaniach B2B podczas konferencji i  wspierając uczestników tłumaczeniami w językach angielskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim, spotkała się ze szczególnym uznaniem ekspertów z całego świata. Koordynatorem współpracy biura Klastra ze studentami obydwu uniwersytetów w zakresie przygotowań do konferencji była Pani Klaudia Kister, studentka II roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

To między innymi dzięki zaangażowaniu środowiska akademickiego, organizacji i przygotowaniu merytorycznemu pierwsza edycja konferencji Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018 została tak wysoko oceniona przez jej uczestników.