Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018 – spotkanie ekspertów turystyki medycznej w Lublinie

12 czerwca 2018 r. Lublin był najważniejszym miastem dla ekspertów z sektora turystyki medycznej, dzięki konferencji Health and Medical Tourism Summit – Eastern Europe 2018, która zgromadziła 250 uczestników z ponad 20 państw.

Czy Europa Wschodnia rozwija się zgodnie z globalnymi trendami turystyki medycznej? Jaka jest rola pośredników w branży? Czy aktywna współpraca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala na większą efektywność procesów w turystyce medycznej? Jakie jest znaczenie turystyki medycznej dla rozwoju gospodarczego państw Europy Wschodniej? – na te pytania usłyszeliśmy odpowiedzi podczas pierwszego w Polsce tak dużego wydarzenia poświęconego tematyce turystyki zdrowia i turystyki medycznej, którego organizatorem był Urząd Miasta Lublin jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna.

Konferencję otworzyła prezentacja Ilana Geva – amerykańskiego eksperta w zakresie brandingu i marketingu na rynku turystyki medycznej, wyróżnionego ponad 100 branżowymi nagrodami w zakresie promocji destynacji turystycznych oraz firm. Podkreślił on znaczenie jasno sprecyzowanej indywidualnej specjalizacji oraz nacisku na utrzymanie najwyższej jakości w całym procesie obsługi, w budowaniu spójnej i rozpoznawalnej na świecie marki destynacji turystyki medycznej. W dalszej części konferencji prelegenci z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela, Czech, Węgier, Łotwy, Ukrainy oraz Chorwacji rozmawiali o wzroście  zainteresowania rozwojem turystyki medycznej oraz możliwości włączania się państw Europy Wschodniej w ten światowy trend.

Konferencji towarzyszyły spotkania B2B, podczas których uczestnicy konferencji mieli możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z 27 przedsiębiorstwami działającymi w branży turystyki medycznej. Między innymi z  Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Serbii, Czech, Chin i  Szwecji. Konferencja była również znakomitą okazją do zaprezentowania walorów turystycznych  Lublina i województwa lubelskiego.

Konferencja została objęta patronatami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Główny patronat medialny nad wydarzeniem objęły Dziennik Gazeta Prawna oraz International Medical Travel Journal z Wielkiej Brytanii.