Spotkanie projektowe w Wilnie w ramach projektu ProVaHealth

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Wilnie odbyło się kolejne spotkanie projektowe w ramach projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health”. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Biura Klastra Lubelska Medycyna reprezentując tym samym Gminę Lublin – Partnera Projektu.

W czasie spotkania partnerzy z Litwy (Vilnius University), Szwecji (Innovation Skåne AB) oraz Finlandii (Oulu University of Appplied Science) zaprezentowali dobre praktyki dotyczące współpracy z sektorem MŚP. W ramach wizyty w dniu 19 lutego 2018 r. mieliśmy okazję zapoznać się z potencjałem wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego, będącego jednym z 14 żywych laboratoriów utworzonych w ramach projektu ProVaHealth. Pracownicy Biura Klastra wzięli także udział w warsztatach dotyczących tworzenia oraz wykorzystania business model canvas.

Zjazd w Wilnie był także okazją do rozmów partnerskich oraz omówienia dalszych prac w ramach testów innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny i zdrowia, zaplanowanych w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Całkowity budżet projektu wynosi 3.022.842 €. Partnerami projektu jest 18 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego, w tym Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna. Więcej informacji o projekcie i aktywnościach z nim związanych znajdą Państwo pod linkiem: http://scanbalt.org/livinglabs/