Zaproszenie dla Członków Klastra Lubelska Medycyna do udziału w targach medycznych MEDICA2018

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), działając na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, jako organizator narodowego stoiska na  międzynarodowych targach MEDICA2018 w Duesseldorfie, zachęca wszystkich Członków Klastra Lubelska Medycyna, do udziału w imprezie. Celem utworzenia polskiego stoiska narodowego na ww. targach, będzie prezentacja polskich innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny, przez krajowe instytucje związane z ochroną zdrowia i rozwojem technologii medycznych (m.in. instytuty naukowe, branżowe ośrodki badawczo-rozwojowe, klastry medyczne i IT).

Targi MEDICA, które odbędą się w dniach 12-15 listopada 2018 r. w Duesseldorfie, to największe w Europie i jedne z najbardziej znaczących na świecie targów wyposażenia i aparatury medycznej. Na targach prezentowane są najnowsze rozwiązania i produkty z zakresu elektromedycyny i technologii medycznych, IT w branży medycznej, sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego, fizjoterapii i technologii ortopedycznej i produktów jednorazowego użytku.

Na stoisku narodowym na ww. targach uczestniczące w wydarzeniu polskie instytucje naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe i klastry będą miały możliwość:

  • prezentacji własnych rozwiązań w formie eksponatów (gotowych urządzeń i prototypów) adresowanych do branży medycznej,
  • prezentacji własnych materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery, gadżety itp.),
  • prezentacji oferty firm współpracujących z instytucją,
  • wyświetlania własnych materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji oferty firm współpracujących z instytucją, na dostępnych na stoiskach nośnikach multimedialnych (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
  • odbywania spotkań z partnerami biznesowymi w przygotowanej na stoisku strefie b2b lub VIP room-ie,
  • skorzystania ze stoiska w celu organizacji prezentacji dla zaproszonych przez instytucje gości wg ustalonego harmonogramu.

Powierzchnia ekspozycyjna na stoisku narodowym zostanie udostępniona nieodpłatnie. Wszelkie pozostałe koszty uczestnicy przedsięwzięcia pokrywają we własnym zakresie (w tym: transport na miejsce wydarzenia, zakwaterowanie, przygotowanie i transport materiałów reklamowych, ubezpieczenie i transport ewentualnych eksponatów). Na stoisku na targach MEDICA 2018 dostępny będzie personel pomocniczy informujący zwiedzających o polskich wystawcach na ww. targach, jak również tłumacze i eksperci merytoryczni posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu polskiej oferty branży sprzętu medycznego. Istnieje również możliwość organizacji na stoisku narodowym Państwa instytucji i prezentowanych przez nie rozwiązań w innych, ustalonych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, formach.

Mając na uwadze prestiż wydarzenia, jakim są targi MEDICA oraz możliwości nawiązania na miejscu perspektywicznych kontaktów z partnerami zagranicznymi, uprzejmie zachęcamy do udziału w organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wydarzeniu i prosimy o przekazanie do PARP informacji o zamiarze uczestnictwa w targach, w możliwie najkrótszym terminie.

Osobą kontaktową w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwestiach organizacji udziału instytucji w wydarzeniu jest p. Dariusz Wojtaszek (tel. 48 22 432 88 47, e-mail: dariusz_wojtaszek@parp.gov.pl) oraz p. Agnieszka Promianowska (tel. 48 22 432 8374, e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl).