Program szkoleniowy w Izraelu dla start-upów medycznych

Do 22 października 2018 r. trwa nabór wniosków do pilotażowego konkursu szkoleniowego „V4 Innovators in Israel Training Program” przeznaczonego m.in. dla młodych firm z branży ochrony zdrowia, biotechnologii i ICT.

Celem pilotażu jest wsparcie start-upów i pracowników inkubatorów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów (rozwiązań, produktów, usług), oraz dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu.

Wybrani w konkursie kandydaci będą mogli skorzystać 2,5 tygodniowego bezpłatnego szkolenia przeznaczonego specjalnie dla podmiotów z wymienionych branż, które odbędzie się w Hajfie (Izrael) w dniach 3-19 grudnia 2018 r. Organizatorzy pokrywają także koszty związane z podróżą i pobytem w Izraelu.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w terminie do 22 października 2018 r.

Informacje nt. pilotażowego konkursu, zasad udziału w konkursie oraz dokumenty aplikacyjne oraz wstępny program szkolenia są dostępne na stronie https://www.visegradfund.org/news/call-applications-v4-innovators-israel-training-program/

Zachęcamy do składania wniosków i rozpowszechniania niniejszej wiadomości. Szczegółowych informacji udziela także:

Monika Łuczak
KAM Coordinator EEN-CP
Intermediary Organisation for EYE Programme
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości/Polish Agency for Enterprise Development
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości/ Entrepreneurship Support Department
monika_luczak@parp.gov.pl

Pańska 81/83
00-834 Warszawa

tel. +48 22 432 87 03
tel. +48 22 432 71 02
fax +48 22 432 86 20
www.parp.gov.pl
www.een.org.pl