Zaproszenie na spotkanie „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zapraszają wszystkich zainteresowanych na dzień informacyjny pt.: „Prestiżowe granty i stypendia dla naukowców na każdym szczeblu kariery”

W trakcie spotkania organizacje wspierające rozwój naukowy: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Katolicka Agencja Wymiany Akademickiej (KAAD), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprezentują możliwości grantowe i stypendialne dedykowane naukowcom na każdym etapie kariery.

Termin spotkania: 23 października 2018 r. (wtorek), w godz. 10:00-15:00,
Miejsce spotkania: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, s. 113 (I piętro), Lublin, Al. Racławickie 14

Program spotkania dostępny na stronie: http://www.rpklublin.pl/1307,23-pazdziernika-2018-r.

Zachęcamy do udziału!