Udział przedstawiciela Klastra Lubelska Medycyna w spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) projektu REBORN

W dniu 18 października 2018 r. członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna oraz przedstawiciel Biura Klastra – Marzena Strok-Sadło wzięła udział w  spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) projektu REBORN. Spotkanie stanowiło okazję do zdefiniowania roli instytucji zewnętrznych we wprowadzaniu planowanych wdrożeń dotyczących zestawu narzędzi wspierających lubelską przedsiębiorczość.

REBORN jest projektem partnerskim finansowanym w ramach programu Interreg Europe, którego celem jest wsparcie europejskiej konkurencyjności oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszącej się do ponownego podjęcia działalności gospodarczej i tworzenia pozytywnego wizerunku MŚP, które po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą. Wśród celów szczegółowych projektu jest m.in. zminimalizowanie utraty potencjału przedsiębiorczego, wzmocnienie konkurencyjności MŚP znajdujących się w trudnych warunkach finansowych oraz zintensyfikowanie działań w celu uniknięcia stygmatyzacji przedsiębiorców w stanie upadłości lub na granicy stanu upadłości.

Więcej o projekcie na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/reborn.