Zaproszenie na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową KRIMED – Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED, która odbędzie się 23 listopada 2018 r. Organizatorami konferencji są Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konferencja KRIMED to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na temat najnowszych osiągnięć w kryminalistyce oraz medycynie sądowej. Botanika i zoologia sądowa, prawo karne, taktyka kryminalistyczna, analiza substancji śladowych, czynności procesowe oraz operacyjno-śledcze, to tylko niektóre z zagadnień, jakie proponujemy w kwestii tematów wystąpień w czasie Konferencji. Podczas Wydarzenia uczestnicy przyjrzą się także roli medycyny sądowej i kryminalistyki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami kryminologii i medycyny sądowej, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • Dr hab. Renata Włodarczyk, Zakład Kryminalistyki, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
    Tytuł wystąpienia: Ślady biologiczne w świetle wybranych przykładów z praktyki. Prezentacja analiz opartych na badaniach własnych
  • dr hab. Piotr Girdwoyń– profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
    Tytuł wystąpienia: Kryminalistyka na Jedwabnym Szlaku, czyli historia ponownie odkryta

 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 9 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.krimed.pl/