Trzy Kliniki ginekologiczno-położnicze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskały akredytację European The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology

W dniu 1 października 2018 r.  decyzją European Board and College of Obstetric and Gynaecology (EBCOG) akredytację jako Europejskie Centrum Szkolenia Podyplomowego w Ginekologii i Położnictwie (European Training Centre in Obstetrics and Gynaecology) otrzymały:

  • Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii (kierownik : prof. Bożena Leszczyńska –Gorzelak)
  • II Katedra i Klinika Ginekologii (kierownik: prof. Tomasz Rechberger)
  • III Katedra i Klinika Ginekologii (kierownik: prof. Tomasz Paszkowski)

Decyzja o uzyskaniu akredytacji zapadła po audycie delegatów EBCOG na czele z prof. J. Wladimirofem z Londynu. Powyższy audyt w sposób bardzo szczegółowy i niezwykle wymagający ocenił jakość szkolenia podyplomowego w tych trzech jednostkach. Pozytywna opinia zespołu akredytacyjnego EBOG lokuje Kliniki w ekskluzywnym gronie najlepszych europejskich centrów szkoleniowych w zakresie ginekologii i położnictwa, do którego to grona należy tylko kilka ośrodków w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Źródło: http://www.spsk4.lublin.pl/index.php/component/content/article/42-aktualnosci-2018/946-akredytacja-jako-europejskie-centrum-szkolenia-podyplomowego-w-ginekologii-i-poloznictwie-european-training-centre-in-obstetrics-and-gynaecology-dla-trzech-klinik-naszego-szpitala?Itemid=101