Klaster Lubelska Medycyna z odnowionym certyfikatem Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative

Klaster Lubelska Medycyna w czerwcu 2018 r. przeszedł ocenę jakości zarządzania klastrem, czego efektem było odnowienie międzynarodowego certyfikatu – „European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate”.

Klaster Lubelska Medycyna został poddany analizie porównawczej, przeprowadzonej przez European Secretariat for Cluster Analysis. W ramach benchmarkingu, który obejmował 36 wskaźników takich jak: struktura klastra, finansowanie działalności klastra, usługi świadczone przez koordynatora na rzecz członków klastra, kontakty i interakcje wewnątrz klastra oraz osiągnięcia i rozpoznawalność klastra – Klaster Lubelska Medycyna uzyskał pozytywną ocenę, której potwierdzeniem jest odznaka Bronze Label of the European Cluster Excellence.

Certyfikat potwierdza jakość organizacji klastrowych i stanowi narzędzie ich uwierzytelnienia. W Polsce odznakę Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative posiada jedynie 10 klastrów. Pełna lista certyfikowanych klastrów z Polski dostępna jest na stronie: https://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=a36e53af-4be9-4791-bc22-5a32a7982347