Benchmarking klastrów 2018 – Klaster Lubelska Medycyna wysoko oceniony przez ekspertów

W dniach 22-23 listopada w Warszawie miało miejsce spotkanie podsumowujące benchmarking klastrów w Polsce.

Do prezentacji w sesji plenarnej zostało zaproszonych pięć klastrów, które osiągnęły najwyższe lub wyróżniające się wyniki w poszczególnych obszarach badania benchmarkingowego:

– Klaster Lubelska Medycyna (procesy w klastrze)

– Klaster Obróbki Metali Białystok (zasoby klastra)

– Mazowiecki Klaster ICT (procesy i wyniki w klastrze)

– Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (oddziaływanie klastra na otoczenie)

– Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” (internacjonalizacja klastra)

Klaster Lubelska Medycyna został zaliczony do najwyżej ocenianych klastrów w grupie klastrów nieposiadających statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Wyniki Klastra w obszarze „Procesy w klastrze” stanowią benchmark dla całej grupy.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczość i Technologii oraz PARP było również okazją do poznania aktualnych założeń polityki klastrowej oraz dyskusji o perspektywach i  potrzebach rozwojowych klastrów w Polsce.