Rzeczpospolita o Lubelskiej Wyżynie Medycznej. Lubelskie Wyżyny Gospodarcze

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł o Lubelskich Wyżynach Gospodarczych – kluczowych ekosystemach gospodarczych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Lublina. Branżami mającymi priorytetowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta są te z sektora nowoczesnych usług oraz nowoczesnego przetwórstwa przemysłowego. Jednym z najbardziej istotnych elementów składających się na Lubelskie Wyżyny Gospodarcze jest koordynowana przez samorząd współpraca nauki i biznesu.

Ekosystem Lubelskich Wyżyn tworzą obecnie: Lubelska Wyżyna Medyczna, Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, Lubelska Wyżyna Lotnicza, Lubelska Wyżyna IT oraz Lubelska Wyżyna Biotechnologiczna. W opinii Rzeczpospolitej branże medyczna oraz informatyczna w Lublinie, osiągnęły już wysoki stopień dojrzałości dzięki wdrożonym projektom Lubelskiej Wyżyny IT oraz Klastra Lubelska Medycyna.