Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health”- Greifswald

W dniach 23-24 stycznia 2019 r. w Greifswald (Niemcy) odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu ProVaHealth – „Product Validationin Health”. W związku z realizacją przez Gminę Lublin projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health”, w spotkaniu uczestniczyli trzej pracownicy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, którzy jednocześnie tworzą biuro projektu.

W czasie spotkania Marzena Strok-Sadło – Kierownik lubelskiego zespołu projektowego – w swojej prezentacji przedstawiła aktualne działania w ramach „work package” No. 4, którego Liderem jest Gmina Lublin. W części warsztatowej partnerzy ze Szwecji (Innovation Skåne), z Polski (Gmina Lublin) oraz Finlandii (Seinäjoki University of Applied Sciences – SeAMK) zaprezentowali dobre praktyki dotyczące współpracy ze środowiskiem prowadzonych przez nich Żywych Laboratoriów.  W drugiej części spotkania partnerzy projektu wspólnie omówili zagadnienia związane z tworzeniem koncepcji międzynarodowego żywego laboratorium, która będzie jednym z efektów projektu ProVaHealth.

Spotkanie w Greifswald było także okazją do zapoznania się z działalnością i potencjałem klastra Health Economy MV, BioCon Valley GmbH oraz Diabetes Innovation Centre, Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, natomiast w ramach wizyty studyjnej uczestnicy spotkania odwiedzili Żywe Laboratorium prowadzone przez WITENO GmbH oraz mobilny Kontener, w którym testowane są rozwiązania technologiczne dedykowane osobom starszym oraz z demencją.

Gospodarzem spotkania w Greifswald było WITENO GmbH.

Kolejne spotkanie Partnerów projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health” odbędzie się w Lublinie, w dniach 22-23 maja 2019 r.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Całkowity budżet projektu wynosi 3.022.842 €. Partnerami projektu jest 18 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego, w tym Gmina Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna. Więcej informacji o projekcie i aktywnościach z nim związanych znajdą Państwo pod linkiem: http://scanbalt.org/livinglabs/