Z wizytą u Członka Klastra Lubelska Medycyna w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki SPSK nr 1 w Lublinie

W dniu 20 marca br. przedstawicielki Biura Klastra Lubelska Medycyna: Marzena Strok-Sadło i Aldona Robak zapoznały się z potencjałem Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki SPSK  nr 1 w Lublinie – członka Klastra Lubelska Medycyna.

  • Klinika pod kierownictwem dr hab. n. med. Tomasza Żarnowskiego specjalizuje się w chirurgii zaćmy, jaskry oraz rogówki. Profesor Żarnowski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, zagranicznych towarzystw okulistycznych oraz lubelskim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki. W styczniu 2013 roku zespół z kliniki kierowanej przez prof. Żarnowskiego wykonał pierwszą w Polsce operację wszczepienia sztucznej tęczówki.
  • W klinice przeprowadzane są także operacje plastyczne powiek, chirurgia dróg łzowych, kompleksowa diagnostyka i leczenie zapaleń błony naczyniowej, leczenie ciężkich infekcji rogówkowych, wewnątrzgałkowych oraz schorzeń powierzchni oka.
  • Chirurgiem wykonującym transplantacje rogówki w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, w tym przeszczepy warstwowe przednie i tylne oraz drążące, jest dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz.
  • W Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry od 1994 roku działa Bank Tkanek Oka, który powstał jako pierwszy w naszym kraju. Inicjatorem i pomysłodawcą Banku Tkanek Oka w Lublinie był prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski. Obecnie jest to jedyny w województwie lubelskim i zarazem jedyny we wschodniej części kraju Bank specjalizujący się w pozyskiwaniu, przygotowywaniu i dystrybucji tkanek oka. Bank dostarcza około 300 rogówek rocznie, a także tkankę  twardówkową i błonę owodniową, która wykorzystywana jest jako opatrunek biologiczny do leczenia schorzeń oczu.
  • Jako jedyny w Polsce, Bank Tkanek Oka w Lublinie, przygotowuje błonę owodniową do celów okulistycznych metodą dekontaminacji w temperaturze -80 stopni Celsjusza. Bank Tkanek Oka w Lublinie jest także jedynym w Polsce Bankiem Tkanek Oka, który zajmuje się przycinaniem rogówki przed operacją chirurgiczną (przeszczepem warstwowym), czego efektem jest skrócenie czasu zabiegu, a także większy komfort zarówno po stronie chirurga, jak i pacjenta.
  • Bank Tkanek Oka w Lublinie przechowuje rogówkę za pomocą metody Cold storage. Metoda ta pozwala na wykorzystanie materiału do maksymalnie 14 dni od pobrania. Rogówka przechowywana jest w temperaturze około 4 stopni Celsjusza.
  • Zespół koordynujący Banku Tkanek Oka składa się z siedmiu osób. Kierownikiem Banku jest mgr inż. Grażyna Płaszczewska, natomiast osobą odpowiedzialną Banku Tkanek Oka i doradcą medycznym, a także specjalistą chorób oczu – dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska.

Bank Tkanek Oka w Lublinie jest członkiem prestiżowych organizacji i stowarzyszeń –Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek oraz Europejskiej Federacji Banków Ocznych  (European Eye Bank Association – EEBA), współpracuje także z licznymi ośrodkami i bankami tkanek w kraju i zagranicą.