Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw, które odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości), w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro). Celem szkolenia jest przybliżenie przedsiębiorcom zagadnień związanych z procesem umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące, m.in.: nawiązywania kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz instytucjami wspierającymi rozwój kontaktów biznesowych, inwestorami i instytucjami finansującymi współpracę międzynarodową. Omówione zostaną także podstawy prawnych i organizacyjnych aspektów rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej oraz możliwości i zasady korzystania z programów UE w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Rejestracja trwa do 19 kwietnia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2019/04/11/szkolenie-z-zakresu-internacjonalizacji-przedsiebiorstw-zaproszenie/