Spotkanie partnerów projektu ProVaHealth w Lublinie

W dniach 22-23 maja Gmina Lublin była gospodarzem spotkania partnerów z Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy i Polski oraz  warsztatów, w ramach projektu „ProVaHealth – Product Validation in Health” współfinansowanego z  Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ProVaHealth umożliwia dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla start-upów oraz  małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego. Projekt obejmuje 14 żywych laboratoriów w obszarze zdrowia z  Regionu Morza Bałtyckiego.

Warsztaty, poświęcone koncepcji  żywych laboratoriów i  głównym obszarom ich aktywności odbyły się w Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Centrum EcoTech- Complex.

Dobre praktyki w tym zakresie zaprezentowały tym razem : Szpital Uniwersytecki w Aalborg, Centrum Innowacji Ideklinikken z Danii, Centrum Rehabilitacji Neurologicznej Haapsalu z Estonii, oraz Uniwersytet Laurea z Finlandii.

Natomiast kompetencje eksperckie środowiska Klastra  Lubelska Medycyna  – Pan Mariusz Klementowski z firmy Amerpharma (żywność funkcjonalna), Pan Mateusz Sagan z firmy SDS Optic (technologie diagnostyczne) oraz Pan Bartłomiej Stańczyk  z firmy Accrea Engineering (robotyka medyczna).

Partnerzy zapoznali się z potencjałem badawczo- rozwojowym i biznesowym Lublina jako jednego z żywych laboratoriów, w którym mogą być testowane i  walidowane innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny i zdrowia.